ยินดีต้อนรับสู่ Mysquare หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราควบคุมความสัมพันธ์ของ Mysquare กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

คำว่า Mysquare หรือ ‘เรา’ หรือ ‘เรา’ หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ คำว่า ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ดูเว็บไซต์ของเรา การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้:

  • เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและใช้งานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • ทั้งเราและบุคคลภายนอกไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัสดุที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและวัสดุดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเราขอยกเว้นความรับผิดโดยชัดแจ้งสำหรับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  • การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
  • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นของหรือได้รับอนุญาตจากเรา เนื้อหานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ เลย์เอาต์ รูปลักษณ์ ลักษณะที่ปรากฏและกราฟิก ห้ามทำซ้ำนอกเหนือจากที่แจ้งลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ผลิตซ้ำในเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการ ได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์
  • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือเป็นความผิดทางอาญา
  • ในบางครั้ง เว็บไซต์นี้อาจรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย ลิงค์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ได้หมายความว่าเรารับรองเว็บไซต์ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
  • คุณไม่สามารถสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Mysquare